Close

Com és comporta la societat amb la desigualtat i la disfòria de gènere?

Un dia qualsevol, quan es repassa un diari o una revista de discussió social, es pot percebre clarament la importància que té la igualtat de gènere, que a adquirit actualment. Gran part de les preguntes tracten de manera directa o indirecta assumptes relatius a aquesta qüestió, com la bretxa salarial, les iniciatives per augmentar la quantitat de les dones als llocs de poder, les violències contra les dones, la conciliació, la feminització de les cures o l’ús de l’espai públic per part de les dones. Aquestes qüestions, entre d’altres, han esdevingut temes centrals danàlisi i debat, tant especialitzats com de discussió pública. La desigualtat no només afecta les dones per l’accés a l’educació, la desigualtat econòmica o el creixement laboral, sinó també la societat en general ja que aquest problema limita i redueix en una gran quantitat el creixement econòmic.