Close

La diferència entre home i dones a l’hora d’una feina continua sent un tema del qual parlar a molts països. La Constitució Espanyola de 1978 parla a l’article 14 que ha d’haver-hi una igualtat i que està prohibida la discriminació pel gènere.

APLICACIÓ  DEL PRINCIPI D’IGUALTAT

A mesura que han passat els anys s’han anat desenvolupant altres mesures i normatives d’altres nivells/rangs per anar perfeccionant aquest objectiu. Un exemple d’això és L’Ordre APU/526/2005, on s’estableixen les mesures perquè ambdós gèneres tinguin, potser no les mateixes oportunitats, però sí que tinguin més per poder entrar a l’administració pública o La Llei Orgànica 3/ 2007, i així promoure la igualtat entre homes, dones i obtenir l’aprovació política activa per aconseguir-ho.

Igualtat de gènere i l’OIT

L’OIT és L’Organització Internacional del Treball, aquest dedica molts esforços perquè s’assoleixi aquesta igualtat es torni realitat. Fins i tot el seu objectiu principal és que tots dos gèneres tingui una possibilitat igualada d’entrar a treballs productius, enumerats i en un context segur de llibertat i dignitat humana. La igualtat és una de les línies de treball:

  • Promoure i obeir les normes, drets i principis bàsics a la feina.
  • Crear oportunitats perquè tots dos gèneres siguin una realitat i amb això aconseguir que tinguin una feina i ingressos dignes.
  • Millorar l’estat de seguretat laboral
  • Enfortir el tripartisme i el diàleg social.